Kurumumuz

Tekirdağ’da bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimiz öğrenci merkezli bir anlayışa sahiptir.

Bu anlayış çerçevesinde özel bireylerin zihinsel, bedensel, otistik, yaygın gelişim bozukluğu özel öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluğu, kekemelik akıcı konuşma bozukluğu, diksiyon bozukluğu gibi karşılatığı durumlara yönelik eğitim programları hazırlamak fiziksel ve teknik donanımları kullanarak gerekli eğitimleri uygulamak, anne – babaları problem hakkında bilgilendirerek, dinamik bir ekip çalışmasıyla çocukların ve ailelerin beklentilerini karşılayan hizmetleri en üst düzeyde tutmayı hedeflemiştir.

Amacımız uzman bir ekip kontrolünde çevresiyle uyumlu, kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirmektir.

vizyonumuz

Takım ruhu oluşturmak, eğitim sorunlarına yönelik çalışmalar yaparak eğitimin kalitesini yükseltmek, aile ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak, onlara destek hizmeti vermek, alanın sorunlarına duyarlı gelişerek çözüm üretmek, çağın gereklerine uygun, başarılı örnek bir kurum olmaktır. 

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Milli Eğitimin temel amaçlarına uygun, özel eğitim gerektiren bireylerin gelişimlerini; becerilerini kazanmasını, aile ve toplum içerisinde kendine yeter bireyler olarak yetişmesini sağlamak en büyük hedefimizdir.