“Özel Öğrenme Güçlüğü”, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanmakta olup, “Disleksi Okuma Güçlüğü, Disgrafi Yazma Güçlüğü ve Diskalkuli Aritmetik Bozukluk gibi farklı türlerde ortaya çıkabilmektedir.

Bu nedenle “Kurumumuz”da “Özel öğrenme Güçlüğü” kapsamına giren her yaştaki bireylerin genel özellikleri ile özel gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan “Program” ile bireylerin;

– Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,

– Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,

– Matematik ile ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,

Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmakta ve beklenmektedir.