(OTİZM-ASPERGER-DİĞER TANISI KONULMAMIŞ BOZUKLUKLAR)

Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup, erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. En çok bilinen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Otizm’dir.

Bu tanı grubu içerisinde yer alan her yaştaki bireyin gelişimsel özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak kurumumuzca hazırlanmış ve uygulanmakta olan programlar doğrultusunda, “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Tanısı (YGB)” olan bireylere aşağıdaki “Becerileri Kazandırma” ve “Becerileri Artırma” amaçlanmaktadır.

–  Eşleme Becerileri

–  Taklit  Becerileri

–  Yönerge Takip Becerileri

–  Görsel Destek Kullanımı

–  Alıcı Dil Becerileri

–  İfade Edici Dil Becerileri

–  Oyun ve Müzik Becerileri

–  Öz Bakım Becerileri

–  Günlük Yaşam Becerileri

–  Motor Beceriler

–  Sosyal Beceriler

–  Okuma Yazma

–  Matematik