“Zihinsel Engelli Olan Birey”, genel anlamda zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler arasında en yaygın olarak görülen birey olarak tanımlanmakta olup, “Hafif”, “Orta”, “Ağır” ve“Çok Ağır” gibi 4 farklı düzeyde görülebilmektedir.

Bu tanıma giren her yaştaki bireyin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız Eğitim Programımız ile

– Bilişsel Becerilere Hazırlık

– Özbakım Becerileri

– Günlük Yaşam Becerileri

– Toplumsal Yaşam Becerileri

– Dil Konuşma Ve Alternatif İletişim Becerileri

– Psikomotor Beceriler

– Sosyal Hayat

– Türkçe

– Matematik

alanlarında eğitim veriyoruz.